แมว
mɛɛw
メーオ
78,000k Hit

定義 1

構成する語
khǒn mɛɛw
コン メーオ
mɛɛw náam
メーオ ナーム
phíthii hɛ̀ɛ naaŋ mɛɛw
ピティー ヘー ナーン メーオ
例文
ทาสแมว
thâat mɛɛw

mɛɛw tɛ̀ɛ lá tua laay tàaŋ kan

kháw líaŋ tháŋ mǎa lɛ́ mɛɛw

mǎa kà mɛɛw chɔ̂ɔp yàaŋ nǎy mâak kwàa kan

thúk khon kràdòot nǐi kan pay khon lá thít khon lá thaaŋ phiaŋ khɛ̂ɛ yin sǐaŋ rɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ mɛɛw

定義 2

例文
mây chây nǔu kòp tham phîi mɛɛw tàaŋhàak

登録日時: 2010/10/25 03:59

更新日時: 2017/01/10 00:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい