เลี้ยง
líaŋ
リアン
112,000k Hit

定義 1

เลี้ยง(líaŋ) + 物 + 人 : <人>に<物>をおごる

構成する語
thambun líaŋ phrá
タムブン リアン プラ
líaŋ ráp rɔɔŋ
リアン ラップ ローン
bîa líaŋ
ビア リアン
ŋaan líaŋ
ガーン リアン
ŋaan líaŋ sòŋ
ガーン リアン ソン
kin líaŋ
ギン リアン
例文
เลี้ยงข้าวเขา
líaŋ khâaw kháw

wanníi phǒm líaŋ eeŋ

mʉ́ʉ níi chán líaŋ eeŋ

定義 2

構成する語
sàt líaŋ
サット リアン
sathǎan ráp líaŋ dèk
サターン ラップ リアン デック
chúp líaŋ
チュップ リアン
kaan líaŋ sùkɔɔn
ガーン リアン スゴーン
líaŋ duu
リアン ドゥー
phîi líaŋ
ピー リアン
líaŋ sàt
リアン サット
líaŋ tua
リアン トゥア
dèk líaŋ kɛ̀
デック リアン ゲ
kaan líaŋ mǎy
ガーン リアン マイ
líaŋ chîip
リアン チープ
thɔ̂ɔ náam líaŋ
トー ナーム リアン
例文
เลี้ยงหมา
líaŋ mǎa

เลี้ยงลูก
líaŋ lûuk

líaŋ mǎa taam mii taam kə̀ət

kháw líaŋ tháŋ mǎa lɛ́ mɛɛw

登録日時: 2010/09/21 03:27

更新日時: 2018/01/16 13:13

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい