เท่าไร
thâwray
タオライ
39,200k Hit

定義 1

数を尋ねる疑問詞(how many, how much)。

構成する語
naan thâwrày
ナーン タオライ
mây ... thâwrày
マイ ... タオライ
例文
อันนี้เท่าไร
an níi thâwray

อายุเท่าไรครับ
aayú thâwray khráp

lǔm thîi thâwray khráp

khun kə̀ət wan thîi thâwrày khá

tɔ̂ŋ khɔɔy naan sàk thâwrày khá

wan kə̀ət khun wan thîi thâwrày khráp

khâa prakan sùkkhaphâap yàaŋ mâak dʉan lá thâwray khráp

登録日時: 2010/09/07 10:19

更新日時: 2018/02/19 12:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい