ก็ได้
kɔ̂ dâay
ゴ ダイ
77,400k Hit

定義 1

<動詞/名詞> + ก็ได้(kɔ̂ dây) : <動詞/名詞>でいい,してもいい の意
・行ってもいい -> ไปก็ได้ (pay kɔ̂ dây)
・何でもいい -> อะไรก็ได้ (aray kɔ̂ dây)
・どこでもいい -> ที่ไหนก็ได้ (thîi nǎy kɔ̂ dây)

構成する語
mʉ̂aray kɔ̂ dâay
ムアライ ゴ ダーイ
àray kɔ̂ dây
アライ ゴ ダイ
pràtuu pay thîi nǎy kɔ̂ dày
プラトゥー パイ ティー ナイ コ ダイ
例文
aw wáy phrûŋníi kɔ̂ dây

mây hây chán bɔ̀ɔk kɔ̂ dây tɛ̀ɛ mii khɔ̂ɔ mɛ́ɛ ná

nay khân tôn níi yaŋ mây tɔ̂ŋ cháy thəəmoomítə̂ə kɔ̂ dây

登録日時: 2010/09/08 04:12

更新日時: 2018/02/19 13:03

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい