ประชาชน
prachaachon
プラチャーチョン
56,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khrʉakhàay náksʉ̀ksǎa pràchaachon patìrûup pràthêet thay
クルアカーイ ナクスクサー プラチャーチョン パティループ プラテート タイ
bàt prachaachon
バット プラチャーチョン
sǎathaaráná rát pràchaachon ciin
サーターラナ ラット プラチャーチョン ジーン
saphaa pràchaachon
サパー プラチャーチョン
例文
อาสารับใช้ประชาชน
aasǎa ráp cháy pràchaachon

ร้อยละ ๔๐ ของประชาชน
rɔ́ɔy lá sìi sìp khɔ̌ɔŋ pràchaachon

rátthabaan nam khâawsǎan pay cɛ̀ɛk pràchaachon thûa kan

pràchaachon khâw rûam chumnum yàaŋ tɔ̀ɔ nʉ̂aŋ

pràchaachon kaŋwon rʉ̂aŋ kaan bɔɔríhǎan pràthêet khɔ̌ɔŋ rátthabaan chút níi

登録日時: 2010/10/01 01:50

更新日時: 2018/08/06 22:02

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい