คู่
khûu
クー
177,000k Hit

定義 1

構成する語
khûu khɛ̀ŋ
クー ケン
khûu tɔ̀ɔ sûu
クー トー スー
khûu fɛ̀ɛt
クー フェート
khûu khwan
クー クワン
khûu khrɔɔŋ
クー クローン
khûu chabàp
クー チャバップ
khûu sǒmrót
クー ソムロット
khuu cay
クー ジャイ
khûu rák
クー ラック
khûu khǎa
クー カー
hɔ̂ŋ khûu
ホン クー
tiaŋ khûu
ティアン クー
àksɔ̌ɔn tàm khûu
アクソーン タム クー
nʉ́a khûu
ヌア クー
khûu bâan khûu mʉaŋ
クー バーン クー ムアン
khûap khûu
クアップ クー
khûu khanǎan
クー カナーン
khûu mân
クー マン
khûu mʉʉ
クームー
khûu arì
クー アリ
khûuhǔu
クウフウ
例文
khûu thîi bòm rák kan

定義 2

靴など対になっているものを数える場合の類別詞。
・靴1足(1対) -> รองเท้าหนึ่งคู่(rɔɔŋtháaw nʉ̀ŋ khûu)

例文
rɔɔŋtháaw khûu níi kháp pay nɔ̀y

phîi nɔ́ɔŋ khûu níi chɔ̂ɔp thálɔ́ kan tɛ̀ɛ kɔ̂ khʉʉn dii kan rew

phîi nɔ́ɔŋ khûu níi nâa taa mʉ̌an kan raaw kàp pen khûu fɛ̀ɛt

定義 3

構成する語
lêek khûu
レーククー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/08 10:23

更新日時: 2016/11/26 21:13

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

คู่ 定義1.カップル、ペア の熟語事例として
คู่ใจ (信頼できる)パートナー を追加してはどうですか。

2020/02/24 21:41

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました!

2020/02/25 09:15

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい