พี่น้อง
phîi nɔ́ɔŋ
ピー ノーン
16,700k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

タイでは、兄弟が何人いるか?という問いに答える場合、自分自身も含めて数える
<参考>
http://www.myquestionth.com/question/8533

構成する語
yâat phîi nɔ́ɔŋ
ヤート ピー ノーン
例文
ผมมีพี่น้อง 3 คน
phǒm mii phîi nɔ́ɔŋ sǎam khon

เราเป็นพี่น้องกัน
raw pen phîi nɔ́ɔŋ kan

phîi nɔ́ɔŋ khûu níi chɔ̂ɔp thálɔ́ kan tɛ̀ɛ kɔ̂ khʉʉn dii kan rew

phîi nɔ́ɔŋ khûu níi nâa taa mʉ̌an kan raaw kàp pen khûu fɛ̀ɛt

登録日時: 2010/09/07 09:16

更新日時: 2018/02/19 12:24

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい