จริง
ciŋ
ジン
231,000k Hit

定義 1

構成する語
aw khâw ciŋ
アオ カオ ジン
thɛ́ɛ ciŋ
テー ジン
chʉ̂ʉ ciŋ
チュー ジン
kəən ciŋ
グーン ジン
khɔ̂ɔ thét ciŋ
コー テット ジン
khɔ̌ɔŋ ciŋ
コーン ジン
ciŋ caŋ
ジン ジャン
thîi ciŋ
ティー ジン
ciŋ cay
ジン ジャイ
tua ciŋ
トゥア ジン
... kɔ̂ ciŋ tɛ̀ɛ kɔ̂ ~
... ゴ ジン テー ゴ ~
ciŋ dûay
ジン ドゥアイ
khwaam ciŋ
クワーム ジン
sǒm ciŋ
ソム ジン
aw ciŋ
アオ ジン
pen ciŋ
ペン チン
例文
จริงหรอ
ciŋ rɔ̌ɔ

จริงเหรอ
ciŋ rə̌ə

fǎn pen ciŋ

nâa ramkhaan ciŋ chiaw!

kháw kèŋ kəən khon ciŋ ciŋ

khɔ̌ɔ saŋǔan chʉ̂ʉ naamsakun ciŋ

thâa pay mây dây ciŋ ciŋ lɛ́ɛw khɔ̂y wâa kan

登録日時: 2010/10/02 07:23

更新日時: 2018/08/07 15:19

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい