พอใจ
phɔɔ cay
ポー ジャイ
68,300k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
phʉŋ phɔɔcay
プン ポージャイ
例文
kháw mây phɔɔcay thîi phʉ̂an mây troŋweelaa

hàak thân mây phɔɔ cay raw yindii khʉʉn ŋən

登録日時: 2010/10/29 01:52

更新日時: 2018/12/24 16:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい