รางวัล
raaŋ wan
ラーンワン
54,300k Hit

定義 1

構成する語
thûay raaŋwan
トゥアイ ラーンワン
ŋən raaŋwan
グン ラーンワン
例文
puun bamnèt raaŋwan

thùuk lɔ́ttəərîi raaŋwan thîi nʉ̀ŋ

phrɔ́ɔm tâŋ raaŋwan khon namcàp nʉ̀ŋ sɛ̌ɛn bàat

phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn

登録日時: 2010/04/23 14:15

更新日時: 2018/02/14 10:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい