เห็นว่า...
hěn wâa ...
ヘン ワー ...
21,400k Hit

成り立ち

定義 1

例文
hěn wâa kháw pen khon sʉ̂ʉsàt

taam thîi wâa khon thay yím kèŋ nán cà hěn wâa pen khwaam ciŋ

登録日時: 2016/10/31 22:49

更新日時: 2017/04/14 16:41

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい