เชี่ยวชาญ
chîawchaan
チアオチャーン
7,820k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
phûu chîaw chaan
プー チアオ チャーン
例文
mɔ̌ɔ chîawchaan thaaŋ rôok tìttɔ̀ɔ

raw khəəy khít maa talɔ̀ɔt wâa khon yîipùn nâa cà chîawchaan kàp kaan kɛ̀ plʉ̀ak aahǎan thálee

登録日時: 2012/09/23 02:43

更新日時: 2017/02/01 19:07

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい