หมอ
mɔ̌ɔ
モー
60,400k Hit

定義 1

構成する語
mɔ̌ɔ phàa tàt
モー パータット
mɔ̌ɔ thʉ̀an
モー トゥアン
mɔ̌ɔ tǐi
モー ティー
mɔ̌ɔ tamyɛɛ
モー タムイェー
mɔ̌ɔ fan
モー ファン
例文
ไปหาหมอ
pay hǎa mɔ̌ɔ

pay taam mɔ̌ɔ

nát kàp mɔ̌ɔ

mɔ̌ɔ chîawchaan thaaŋ rôok tìttɔ̀ɔ

定義 2

構成する語
mɔ̌ɔ sɔ̌ɔn sàatsanǎa
モー ソーン サーサナー
mɔ̌ɔ lam
モー ラム
mɔ̌ɔ ŋuu
モー グー
mɔ̌ɔ duu
モー ドゥー
duu mɔ̌ɔ
ドゥー モー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/20 03:00

更新日時: 2019/08/26 10:02

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい