ไม่ว่าจะ...
mây wâa cà ...
マイ ワー ジャ ...
61,400k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ไม่ว่าจะไปที่ไหน
mây wâa cà pay thîi nǎy

mây wâa dûay sǎahèet day

mây wâa cà athíbaay yàaŋray kháw kɔ̂ɔ mây khâwcay

登録日時: 2018/03/13 14:46

更新日時: 2018/03/13 14:48

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

head_jockaa
head_jockaa

意味的にจะが必要無い場合は外れる事があります。
「何との引き換えだとしても ไม่ว่าต้องแลกกับอะไร」
「誰が引っ越して来ても長続きしなかった ไม่ว่าใครย้ายมาก็อยู่ได้ไม่นาน」
また、これ系の構文は主語を入れる場所に注意。
「お互いどれだけ離れたとしても ไม่ว่าเราจะห่างกันแค่ไหน」

2021/02/10 11:35

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい