ขอโทษ
khɔ̌ɔ thôot
コー トート
17,700k Hit

成り立ち

定義 1

謝るときに使うが、英語の"excuse me"のようなケースにも使用できる。

構成する語
khɔ̌ɔ thôot thîi ...
コー トート ティー ...
例文
khɔ̌ɔthôot thîi rópkuan

nay kɔranii thîi lìik lîaŋ mây dâay tɔ̂ŋ khɔ̌ɔ thôot sǐa kɔ̀ɔn

khɔ̌ɔthôot ná thîi lâak thəə khâw maa kìaw kàp rʉ̂aŋ níi dûay

登録日時: 2010/09/06 09:00

更新日時: 2017/03/08 22:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい