กางเกงขาสั้น
kaaŋkeeŋ khǎa sân
ガーンゲーン カー サン
16,000k Hit

成り立ち

定義 1

例文
sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

登録日時: 2016/09/28 22:14

更新日時: 2017/04/29 17:32

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい