แม้ว่า
mɛ́ɛ wâa
メー ワー
31,500k Hit

成り立ち

定義 1

例文
sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

登録日時: 2010/10/27 02:54

更新日時: 2018/12/24 15:49

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい