มัก
mák
マック
46,800k Hit

定義 1

構成する語
mák cà
マック ジャ
mák ŋâay
マック ガーイ
例文
kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

登録日時: 2017/05/13 14:23

更新日時: 2017/05/13 14:25

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい