ข้อเท็จจริง
khɔ̂ɔ thét ciŋ
コー テット ジン
8,670k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ข้อเท็จจริงที่แน่ชัด
khɔ̂ɔ thét ciŋ thîi nɛ̂ɛ chát

kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

登録日時: 2013/04/09 18:58

更新日時: 2018/01/25 20:12

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい