มอง
mɔɔŋ
モーン
154,000k Hit

定義 1

ดู(duu) とは違い、”なんとなく眺める”ニュアンスである。

構成する語
cɔ̂ŋ mɔɔŋ
ジョン モーン
mɔɔŋ ... hěn
モーン ... ヘン
fâw mɔɔŋ
ファオ モーン
khɔɔy mɔɔŋ
コーイ モーン
mɔɔŋ khâam
モーン カーム
mɔɔŋ kaanklay
モーン ガーングライ
mɔɔŋ pay thaaŋ nǎy kɔ̂ ...
モーン パイ ターン ナイ ゴー ...
càp taa mɔɔŋ
ジャップ ター モーン
mum mɔɔŋ
ムム モーン
mə̀ə mɔɔŋ
ムー モーン
例文
mɔɔŋ anaakhót

mɔɔŋ khâaŋ nɔ̂ɔk

hǎn pay mɔɔŋ nalíkaa

khon thay mɔɔŋ lôok nay ŋɛ̂ɛ dii

ɛ̀ɛp mɔɔŋ yùu cháaw yen thəə

câw khɔ̌ɔŋ rooŋŋaan tham pen mɔɔŋ mây hěn panhǎa níi

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

定義 2

例文
kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

登録日時: 2010/09/11 02:05

更新日時: 2017/03/20 14:34

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい