เตียง
tiaŋ
ティアン
49,400k Hit

定義 1

構成する語
tiaŋ yày
ティアン ヤイ
hɔ̂ŋ tiaŋ diaw
ホン ティアン ディアオ
tiaŋ nɔɔn
ティアン ノーン
tiaŋ khûu
ティアン クー
tiaŋ dìaw
ティアン ディアオ
tiaŋ sə̌əm
ティアン スーム
phâa khlum tiaŋ
パー クルム ティアン
例文
ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

定義 2

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/28 06:23

更新日時: 2018/06/14 12:48

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい