จริงๆแล้ว
ciŋ ciŋ lɛ́ɛw
ジン ジン レーオ
8,790k Hit

定義 1

* ที่จริง(thîi ciŋ) と同義

例文
ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

登録日時: 2010/10/02 07:25

更新日時: 2018/08/07 15:26

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい