ทำเป็น...
tham pen
タム ペン
23,200k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
tham pen rúu dii
タム ペン ルー ディー
maa tham pen ...
マー タム ペン ...
tham pen khon ʉ̀ʉn khon klay
タム ペン コン ウーン コン グライ
例文
ทำเป็นคนไทย
tham pen khon thay

câw khɔ̌ɔŋ rooŋŋaan tham pen mɔɔŋ mây hěn panhǎa níi

tham pen chûay khon cèp tɛ̀ɛ khwaam ciŋ chòk khɔ̌ɔŋ tàaŋhàak

登録日時: 2010/09/28 07:06

更新日時: 2018/06/14 12:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい