เจ้าของ
câw khɔ̌ɔŋ
ジャオ コーン
80,800k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
câw khɔ̌ɔŋ bâan
ジャオ コーン バーン
câw khɔ̌ɔŋ ráan
ジャオ コーン ラーン
例文
câw khɔ̌ɔŋ rooŋŋaan tham pen mɔɔŋ mây hěn panhǎa níi

kháw kə̀ət yàak rúu khʉ̂n maa wâa khray pen câwkhɔ̌ɔŋ rót khan nán

登録日時: 2016/09/28 11:19

更新日時: 2017/02/20 22:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい