รถพยาบาล
rót phayabaan
ロット パヤバーン
1,360k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

登録日時: 2010/11/08 05:12

更新日時: 2019/01/06 16:30

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい