ถ้าเกิดว่า...
thâa kə̀ət wâa ...
ター グート ワー ...
332k Hit

成り立ち

定義 1

例文
thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

登録日時: 2013/04/04 07:59

更新日時: 2017/12/02 22:07

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい