เกิน
kəən
グーン
88,300k Hit

定義 1

構成する語
kəən ciŋ
グーン ジン
kəən khâat
グーン カート
kəən thon
グーン トン
kəən pay
グーン パイ
lʉ̌a kəən
ルア グーン
kəən khon
グーン コン
kəən khwaam ciŋ
グーン クワーム ジン
kəən tua
グーン トゥア
lûaŋ kəən
ルアン グーン
例文
kəən dun kaan kháa

อายุเกิน 20 ปี
aayú kəən yîisìp pii

rîak ŋən dʉan kəən khwaam sǎamâat

khít wâa cháy weelaa mây kəən sɔ̌ɔŋ chûamooŋ cà thǔŋ

登録日時: 2011/04/23 03:09

更新日時: 2019/01/13 16:34

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい