ความสามารถ
khwaam sǎamâat
クワーム サーマート
25,700k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
yàaŋ tem khwaam sǎamâat
ヤーン テム クワーム サーマート
例文
ตามความสามารถ
taam khwaam sǎamâat

ไม่มีความสามารถเพียงพอ
mây mii khwaam sǎamâat phiaŋ phɔɔ

rîak ŋən dʉan kəən khwaam sǎamâat

登録日時: 2016/09/22 15:26

更新日時: 2018/01/30 15:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい