ขั้น
khân
カン
128,000k Hit

定義 1

構成する語
thii lá khân
ティー ラ カン
khân tɔɔn
カン トーン
pen khân khân
ペン カン カン
khân sǔuŋ
カン スーン
khân tàm
カン タム
例文
kaan fʉ́k khân phʉ́ʉn thǎan pen rʉ̂aŋ sǎmkhan

thʉ̌ŋ khân pen proogremmə̂ə chán sian

mɔɔsay thâa doon chon mii wǎŋ kràden tòk sàphaan thʉ̌ŋ khân sǐa chiiwít dây

定義 2

構成する語
nay khân tôn
ナイ カン トン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2013/01/17 12:45

更新日時: 2018/01/25 12:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい