ยาว
yaaw
ヤーオ
201,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khěm yaaw
ケム ヤーオ
phák yaaw tìt kan
パック ヤーオ ティット ガン
yʉʉn yaaw
ユーン ヤーオ
mákhʉ̌a yaaw
マクア ヤーオ
sǎay taa yaaw
サーイ ター ヤーオ
sàrà yaaw
サラ ヤーオ
thùa fàk yaaw
トゥア ファック ヤーオ
sʉ̂a khɛ̌ɛn yaaw
スア ケーン ヤーオ
khwaam yaaw
クワーム ヤーオ
rʉa hǎaŋ yaaw
ルア ハーン ヤーオ
phleeŋ yaaw
プレーン ヤーオ
yʉ̂ʉt yaaw
ユート ヤーオ
klɔɔŋ yaaw
グローン ヤーオ
yaaw naan
ヤーオ ナーン
sǎay tɔ̀ɔ yaaw
サーイ トー ヤーオ
phǒm yaaw
ポム ヤーオ
例文
kháw khǎa yaaw

lép yaaw rew

rʉ̂aŋ man yaaw

thanǒn sǎay níi yaaw mâak

khon ram sày lép yaaw ŋɔɔn

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

登録日時: 2010/09/16 06:41

更新日時: 2018/03/27 21:11

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい