ตาย
taay
ターイ
70,700k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
phûu taay
プー ターイ
khwaam taay
クワーム ターイ
taay khaa thîi
ターイ カー ティー
khɔ̌ɔŋ taay
コーン ターイ
saŋ kà taay
サン ガ ターイ
hây taay kɔ̂ɔ mây
ハイ ターイ ゴー マイ
kʉ̀ap taay
グアップ ターイ
thɛ̂ɛp taay
テープ ターイ
khâa tua taay
カー トゥア ターイ
òttaay
オッターイ
taay yâak
ターイ ヤーク
taay lɛ́ɛw kə̀ət mày
ターイ レーオ グート マイ
cà taay
ジャ ターイ
phùuk khɔɔ taay
プーク コー ターイ
deen taay
デーン ターイ
khìit sên taay
キート セン ターイ
taay yǎŋ khìat
ターイ ヤン キアット
taay phɔ̀n sòŋ
ターイ ポン ソン
taay náam tʉ̂ʉn
ターイ ナーム トゥーン
còt mǎay laa taay
ジョット マーイ ラー ターイ
máay taay
マーイ ターイ
例文
thɛ̂ɛp cà taay

phǒm yɔɔm taay phʉ̂a khun

hǐw con cà taay yùu lɛ́ɛw

khâa ca hây man taay chót cháy eeŋ

thʉ̌ŋ yaŋŋay thúk khon kɔ̂ taay yùu dii

登録日時: 2010/09/18 06:59

更新日時: 2018/03/29 21:59

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい