ดัง
daŋ
ダン
170,000k Hit

定義 1

構成する語
chʉ̂ʉ daŋ
チュー ダン
daŋ lân
ダン ラン
例文
phûut daŋ daŋ nɔ̀y

sǐaŋ daŋ pen phít

定義 2

例文
thoorasàp daŋ

krunaa fàak khɔ̂ɔ khwaam wáy lǎŋ sǎnyaan daŋ

定義 3

構成する語
nák rɔ́ɔŋ daŋ phleeŋ diaw
ナック ローン ダン プレーン ディアオ
dòoŋ daŋ
ドーン ダン
例文
kháw pen daaraa daŋ mii sataaŋ yàa bɔ̀ɔk khray ləəy

定義 4

構成する語
daŋ thîi ...
ダン ティー
daŋ tɔ̀ɔ pay níi
ダン トー パイ ニー
daŋ nán
ダン ナン
daŋ cay
ダン ジャイ
daŋ klàaw
ダン グラーオ
daŋ níi
ダン ニー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/19 07:30

更新日時: 2017/05/03 11:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい