ฝาก
fàak
ファーク
85,000k Hit

定義 1

構成する語
fàak ... wáy thîi ~
ファーク ... ワイ ティー ~
fàak ... wáy kàp ~
ファーク ... ワイ ガップ ~
khɔ̌ɔŋ fàak
コーン ファーク
fàak ŋən
ファーク グン
ŋən fàak
グンファーク
例文
khruu fàak an níi maa hây mɛ̂ɛ

fàak an níi pay hây mɛ̂ɛ nɔ̀y ná

krunaa fàak khɔ̂ɔ khwaam wáy lǎŋ sǎnyaan daŋ

定義 2

ฝาก(fàak) + 動作 : <動作>を頼む,お願いする,してもらう

構成する語
fàak dûay
ファーク ドゥアイ
例文
fàak khan

fàak dûay ná khráp

fàak sʉ́ʉ khanǒmpaŋ nɔ̀y

定義 3

例文
cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

登録日時: 2010/09/28 05:54

更新日時: 2018/01/17 16:01

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい