รึเปล่า
rʉ́ plàaw
ル プラーオ
9,510k Hit

成り立ち

定義 1

หรือเปล่า(rʉ̌ʉ plàaw)の口語表現。

例文
mii aray sǐahǎay rʉ́ plàaw khráp

khun lên nay woŋ dontrii rʉ́ plàw khá

kɛɛ camdây rʉ́ plàaw wâa con thʉ̌ŋ tɔɔn níi kɛɛ kin khanǒm paŋ maa kìi phɛ̀n lɛ́ɛw

登録日時: 2016/10/24 09:35

更新日時: 2018/01/20 16:29

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい