จำเป็น
cam pen
ジャム ペン
181,000k Hit

成り立ち

定義 1

単に"必要"ではなく、やむなく必要であったり、必須であったりする場合に用いる。

!! 動作を伴う場合は、จำเป็นต้อง...(cam pen tɔ̂ŋ ...)
・どうしても仕事に行かなければならない
-> จำเป็นต้องไปทำงาน
-> cam pen tɔ̂ŋ pay thamŋaan

構成する語
mây hěn cam pen ...
マイ ヘン ジャム ペン ...
khwaam cam pen
クワーム ジャム ペン
thâw thîi cam pen
タオ ティー ジャム ペン
例文
จำเป็นไหม
cam pen máy

sìŋ campen kaan damroŋ chiiwít

khɔ̌ɔŋ phɛɛŋ mây cam pen wâa tɔ̂ŋ dii samə̌ə pay

aakàat lɛ́ náam pen sìŋ cam pen sǎmràp manút

登録日時: 2010/10/06 01:55

更新日時: 2018/09/02 15:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい