สิ่ง
sìŋ
シン
155,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

英語のthingと同じ

構成する語
sìŋ plɛ̀ɛk plɔɔm
シン プレーク プローム
sìŋ day
シン ダイ
sìŋwɛ̂ɛtlɔ́ɔm
シンウェートローム
sìŋ phim
シン ピム
sìŋ banthəəŋ
シン バントゥーン
sìŋ patìkuun
シンパティグーン
sàp sìŋ
サップ シン
例文
mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

aakàat lɛ́ náam pen sìŋ cam pen sǎmràp manút

khon thîi nâa ìtchǎa sǎmràp phǒm kɔ̂ khʉʉ khon thîi dây rian nay sìŋ thîi ton eeŋ tɔ̂ŋkaan

登録日時: 2010/09/11 02:01

更新日時: 2018/02/26 15:00

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい