วิธี
wíthii
ウィティー
258,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
yútthawíthii
ユッタウィティー
kammáwíthii
ガムマウィティー
wíthii cháy
ウィティー チャイ
例文
wíthii kɛ̂ɛ panhǎa

wíthii aw chaná khwaam klua

rôok níi yaŋ mây mii wíthii ráksǎa

wíthii kaan chamrá ŋən pen yàaŋray dii khá

登録日時: 2010/10/21 04:56

更新日時: 2018/12/16 20:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい