วิธี
wíthii
ウィティー
258,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
yútthawíthii
ユッタウィティー
kammáwíthii
ガムマウィティー
wíthii cháy
ウィティー チャイ
例文
wíthii kɛ̂ɛ panhǎa

rôok níi yaŋ mây mii wíthii ráksǎa

wíthii kaan chamrá ŋən pen yàaŋray dii khá

登録日時: 2010/10/21 04:56

更新日時: 2018/12/16 20:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい