ลูกค้า
lûuk kháa
ルー カー
139,000k Hit

成り立ち

定義 1

* 家などに来た”訪問客”という場合は、แขก(khɛ̀ɛk) を用いる。

例文
mây chây lûukkháa nay ùdomkhatì

mii nát pay tii kɔ́ɔf kàp lûukkháa

rian lûukkháa phûu mii ùpakaará khun

sǔunsǐa raaydây lɛ́ ookàat thîi cà ráp lûukkháa mâak khʉ̂n

登録日時: 2010/09/21 08:52

更新日時: 2018/04/07 18:32

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい