โรค
rôok
ローク
61,500k Hit

クイック定義

1

定義 1

・彼は病気です -> เขาเป็นโรค(kháw pen rôok)
・彼は病気ではない -> เขาไม่ได้เป็นโรค(kháw mây dây pen rôok)
・彼は糖尿病です -> เขาเป็นโรคเบาหวาน(kháw pen rôok baw wǎan)

!! 「〜病」とか、はっきりとした病気という場合に用いるため、いわゆる”具合が悪い”、”単なる風邪”という場合には使わない。そういった場合には ป่วย(pùay) や ไม่สบาย(mây sabaay) を用いる。
・今日僕は具合が悪い
× วันนี้ฉันเป็นโรค(wanníi chǎn pen rôok)
○ วันนี้ฉันป่วย(wanníi chǎn pùay/mây sabaay)

構成する語
rôok lom rɔ́ɔn
ローク ロム ローン
rôok kràdùuk ɔ̀ɔn
ローク グラドゥーク オーン
trùat rôok
トゥルアット ローク
rôok khwaam cam sʉ̀am
ローク クワーム ジャム スアム
rôok phít sùraa rʉ́araŋ
ローク ピット スラー ルアラン
rôok khɔɔ tìip
ローク コー ティープ
kɛ̂ɛ rôok
ゲー ローク
rôok prasàat
ローク プラサート
chʉ́a rôok
チュア ローク
rôok klua náam
ローク グルア ナーム
rôok ŋʉ̀ak
ローク グアック
rôok baw wǎan
ローク バオ ワーン
rôok tìt tɔ̀ɔ
ローク ティットー
kaammárôok
ガーマローク
rôok cìt
ローク ジット
rôok khàat aahǎan
ローク カート アーハーン
rôok phay khây cèp
ローク パイ カイ ジェップ
rôok pràcam tua
ローク プラジャム トゥア
rôok loohìt caaŋ
ローク ローヒット ジャーン
rôok khɔɔ phɔ̂ɔk
ローク コー ポーク
krom khûap khum rôok
グロム クアップ クム ローク
rôok bìt
ローク ビット
rôok phay
ローク パイ
rôok phít sùnák bâa
ローク ピット スナック バー
rôok mʉʉ tháaw pàak
ローク ムー ターオ パーク
rôok sʉm sâw
ローク スム サオ
rôok tàp àksèep chìap phalan
ローク タップ アクセープ チアップ パラン
rôok hàa
ローク ハー
例文
ráksǎa rôok

rôok rábàat

phǒm tìt rôok càak kháw

kháw pen rôok èet

rôok níi yaŋ mây mii wíthii ráksǎa

càak phǒn phuaŋ khɔ̌ɔŋ rôok rábàat khoowít sìp kâaw

登録日時: 2010/09/23 15:24

更新日時: 2018/04/26 14:45

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい