แม้
mɛ́ɛ
メー
67,600k Hit

定義 1

構成する語
mɛ́ɛ kràthâŋ
メー グラタン
thʉ̌ŋ mɛ́ɛ ...
トゥン メー ...
mɛ́ɛ wâa
メー ワー
mɛ́ɛ tɛ̀ɛ
メー テー
khɔ̂ɔ mɛ́ɛ
コー メー
例文
mɛ́ɛ cà sʉ́ʉ yaa chìit khâa malɛɛŋ maa phôn tɛ̀ɛ mây pen phǒn

mɛ́ɛ cà tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw tɛ̀ɛ phûuyǐŋ thay kɔ̂ yaŋ thamŋaan tɔ̀ɔ

登録日時: 2012/02/18 07:03

更新日時: 2019/01/24 21:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい