สัญญา
sǎnyaa
サンヤー
68,400k Hit

定義 1

構成する語
nǎŋsʉ̌ʉ sǎnyaa
ナンスー サンヤー
taam sǎnyaa
ターム サンヤー
phanákŋaan sǎnyaa câaŋ
パナックガーン サンヤー ジャーン
tìt sǎnyaa
ティット サンヤー
例文
ต่อสัญญา
tɔ̀ɔ sǎnyaa

หมดสัญญา
mòt sǎnyaa

ผิดสัญญา
phìt sǎnyaa

ร่างสัญญา
râaŋ sǎnyaa

khun tɔ̂ŋ ráksǎa sǎnyaa kàp dìchán ná khâ

定義 2

(ทำ)สัญญากับ((tham) sǎnyaa kàp) ... : ...と契約する

例文
sǎnyaa kàp bɔɔrísàt ee

登録日時: 2010/11/08 04:24

更新日時: 2017/04/12 11:40

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい