ผิด
phìt
ピット
97,900k Hit

定義 1

動詞 + ผิด(phìt) : <動詞>し間違える,し誤る

構成する語
khwaam phìt
クワーム ピット
phìt sǎŋkèet
ピット サンゲート
phìt cay
ピット ジャイ
thoo phìt
トー ピット
phìt sùan
ピット スアン
phìt khâat
ピット カート
rúusʉ̀k phìt
ルースック ピット
khâwcay phìt
カオジャイ ピット
nám yaa lóp kham phìt
ナム ヤー ロップ カム ピット
lǒŋ phìt
ロン ピット
例文
tɔ̀ɔp kham thǎam phìt

bɔ̀ɔk nɔ̀y sì wâa chǎn khâw cay khun phìt troŋ nǎy

panhǎa kaan cháy rábòp khrʉa khàay ráy sǎay nay thaaŋ thîi phìt

定義 2

構成する語
phìt pokatì
ピット ポカティ
phìt nát
ピット ナット
phìt pràweenii
ピット プラウェーニー
例文
phìt sǎnyaa

phìt kòtmǎay

phìt wínay caraacɔɔn

phìt wínay khâa râatchákaan

定義 3

構成する語
wínítchǎy phìt
ウィニッチャイ ピット
phìt wǎŋ
ピット ワン
phìt phlâat
ピット パラート
phìt khon
ピット コン
例文
chán thùuk! thəə lɛ̀ phìt!

定義 4

構成する語
sǎmnʉ́k phìt
サムヌック ピット
ráp phìt
ラップ ピット
càp phìt
ジャップ ピット
phón phìt
ポン ピット
aw phìt
アオ ピット
例文

まだ登録されていません

定義 5

例文
ผิดน้ำ
phìt náam

登録日時: 2010/09/11 06:18

更新日時: 2017/08/30 22:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい