นักเรียน
nák rian
ナック リアン
58,200k Hit

定義 1

大学生の場合は นักศึกษา(nák sʉ̀ksǎa) を用いる。

構成する語
chút nákrian
チュット ナックリアン
nákrian chán pràthǒmsʉ̀ksǎa
ナックリアン チャン プラトムスクサー
phʉ̂an nákrian
プアン ナックリアン
例文
nákrian yɛ̂ɛŋ kan tɔ̀ɔp kham thǎam khɔ̌ɔŋ khun khruu

thaaŋ rooŋrian yaŋ mây nɛ̂ɛ wâa cà pə̀ət ráp nákrian camnuan kìi khon

登録日時: 2010/09/12 06:46

更新日時: 2018/02/27 14:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい