ที่ไหน
thîi nǎy
ティー ナイ
46,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

場所を尋ねる疑問詞(where)。
英語のように語順を入れ替える必要はない。

構成する語
thîi nǎy dây
ティー ナイ ダイ
pràtuu pay thîi nǎy kɔ̂ dày
プラトゥー パイ ティー ナイ コ ダイ
例文
พักที่ไหน
phák thîi nǎy

ผ่านที่ไหนมา
phàan thîi nǎy maa

mây wâa cà pay thîi nǎy

thîi pratêet khun mii thîi nǎy nâa thîaw bâaŋ khá

thɛ̌wníi hɔ̂ŋsamùt thîi yùu klây thîisùt yùu thîinǎy

tɔɔnníi thamŋaan thîi nǎy lâ / tham thîi bɔɔrísàt thay dəən lên

登録日時: 2010/09/07 10:04

更新日時: 2018/02/19 12:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい