ระหว่าง
ráwàaŋ
ラワーン
159,000k Hit

定義 1

構成する語
nay rawàaŋ
ナイ ラワーン
ráwàaŋ pràthêet
ラワーン プラテート
ráwàaŋ thaaŋ
ラワーン ターン
ráwàaŋ klaaŋ
ラワーン グラーン
例文
ยังอยู่ระหว่าง
yaŋ yùu ráwàaŋ

plaa wɛ̀ɛk wâay yùu ráwàaŋ kɔɔ bua

plìan ráyá hàaŋ ráwàaŋ banthát

khâw pay nâŋ khân klaaŋ ráwàaŋ kháw tháŋ sɔ̌ɔŋ

bâan yùu thanǒn sùkhǔmwít sɔɔy ráwàaŋ yîisìp sìi kàp yîisìp hòk

kɔ̀ɔ sâaŋ kamphɛɛŋ kân talɔ̀ɔt nɛɛw chaay dɛɛn ráwàaŋ saharát kàp méksikoo

登録日時: 2010/09/13 08:49

更新日時: 2018/03/08 13:16

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい