จดหมาย
còtmǎay
ジョットマーイ
21,100k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

* 類別詞は ฉบับ(chabàp)

構成する語
còt mǎay laa taay
ジョット マーイ ラー ターイ
còtmǎay thaaŋ aakàat
ジョットマーイターンアーカート
kràdàat khǐan còtmǎay
グラダート キアン ジョットマーイ
例文
khǐan còtmǎay thʉ̌ŋ fɛɛn

sòŋ còtmǎay pay hây kháw

còtmǎay cà thʉ̌ŋ way thâa sày ráhàt praysanii

khâw thîi khâw thaaŋ mʉ̂arày rîip khǐan còtmǎay bâan ləəy ná

登録日時: 2010/09/21 05:48

更新日時: 2018/04/07 18:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい