วัด
wát
ワット
165,000k Hit

定義 1

構成する語
dèk wát
デック ワット
ŋaan wát
ガーン ワット
tàt hǎaŋ plɔ̀ɔy wát
タット ハーン プローイ ワット
wát arun
ワット アルン
wát phrákɛ̂ɛw
ワット プラゲーオ
lûuksìt wát
ルークシット ワット
phrá lûuk wát
プラ ルーク ワット
sǎmnáksǒŋ wátthâmkràbɔ̀ɔk
サムナックソン ワッタムグラボーク
wát chaaw bâan
ワット チャーオ バーン
例文
bɔɔrícàak khâaw hây wát

wát níi mii pràwàt khwaam pen maa yàay ray

samǎy kɔ̀ɔn wát pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ khon nay chumchon

mákkhúthêet nam nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw tàaŋ châat pay chom wát

定義 2

!! 重さを測る場合は ชั่ง(châŋ) を用いる

構成する語
trùat wát
トゥルアット ワット
khrʉ̂aŋ mʉʉ wát unhaphuum
クルアン ムー ワット ウンハプーム
parɔ̀ɔt wát unhaphuum
パロート ワット ウンハプーム
parɔ̀ɔt wát khây
パロート ワット カイ
khrʉ̂aŋ wát
クルアン ワット
chíi wát
チー ワット
wát cay
ワット ジャイ
sǎay wát
サーイ ワット
wát duaŋ
ワット ドゥアン
mâatwát
マートワット
máy wát mum
マイ ワット ムム
例文
wát chîipphacɔɔn

wát sùan sǔuŋ

wát khwaam dan loohìt

登録日時: 2010/09/13 04:56

更新日時: 2017/04/06 19:14

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

วัด の定義2. 測る の熟語事例として
เครื่องวัด 測定器 を追加してはどうですか。

2019/07/27 18:43

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/07/28 20:30

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい