เลื่อน
lʉ̂an
ルアン
31,300k Hit

定義 1

例文
khɔ̌ɔ lʉ̂an nát pay ìik sɔ̌ɔŋ sǎam wan dây máy khráp

khɔ̌ɔ lʉ̂an sɔ̀ɔp wát rádàp khwaam sǎamâat nay kaan cháy phaasǎa thay

定義 2

構成する語
banday lʉ̂an
バンダイ ルアン
lʉ̂an lɔɔy
ルアン ローイ
thaaŋ lʉ̂an
ターン ルアン
sây lʉ̂an
サイ ルアン
例文
lʉ̂an tó pay thaaŋ sáay

khray maa lʉ̂an khɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ chán bon tó

定義 3

構成する語
lʉ̂an tamnɛ̀ŋ
ルアン タムネン
lʉ̂an yót
ルアン ヨット
例文
เลื่อนตำแหน่ง
lʉ̂an tamnɛ̀ŋ

登録日時: 2010/10/06 10:10

更新日時: 2017/04/22 18:03

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい