ขนาด
khanàat
カナート
265,000k Hit

定義 1

* 英語 ไซซ์(sáy):サイズ の方が一般的

構成する語
khanàat ... kɔ̂ ~ ləəy
カナート ... ゴ ~ ルーイ
ruu ráp sɛ̌ɛŋ khanàat
ルー ラップ セーン カナート
rótyon khanàat lék
ロットヨン カナート レック
例文
ขนาดไหน
khanàat nǎy

ขนาดพกพา
khanàat phók phaa

thəə khít ciŋ caŋ kàp chán khanàat nǎy

mây nâa chʉ̂a wâa too khʉ̂n maa lɛ́ɛw cà sǔay khanàat níi

登録日時: 2011/01/03 10:37

更新日時: 2019/01/12 16:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい