ใกล้
klây
グライ
150,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
klây khiaŋ
グライ キアン
klây cà
グライ ジャ
klây chít
グライ チット
klây tua
グライ トゥア
例文
klây klây thîi nîi

thâa yùu klây klây phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ kɔ̂ òp ùn cay dii

yàa khâw klây sathǎan thîi mii antraay pen an khàat

thɛ̌wníi hɔ̂ŋsamùt thîi yùu klây thîisùt yùu thîinǎy

登録日時: 2010/09/09 09:22

更新日時: 2018/02/26 14:52

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい